Prosimy o zapoznanie się czy Twój produkt podlega reklamacji.
Prosimy zwrócić uwagę na datę zakupu oraz czy maszyna była użytkowana zgodnie z przeznaczeniem co pokazują filmy na naszej stronie.
   - pola wymagane

Podstawowe informacje
Uwaga: usługi kurierskie realizowane są w godzinach (8.00-16.00). Warunkiem odebrania przesyłki jest wydrukowanie 4 stron listu przewozowego.
Miejsce zakupu
Dane zgłaszającego
Miejsce odbioru przesyłki
Uwaga: w przypadku uznania, że produkt jest uszkodzony z winy Klienta, klient może zakończyć proces reklamację na 2 sposoby:
- zwrot produktu na koszt klienta ( 20zł brutto)
- wyrazić chęć zezłomowania produktu ( bezpłatna usługa)